Nardo Fotballklubb

Ny i Nardo FK

Ny i Nardo FK

Velkommen som foreldre i Nardo FK!       Oppdatert 05.11.2019

 

INNMELDINGSSKJEMA

Nardo FK er en bydelsklubb i Trondheim, stiftet 14. januar 1971.

Fotballklubben har i dag 500 medlemmer og av disse er 450 aktive.

 • I aldersbestemte klasser har Nardo FK både jente- og guttelag fra miniputt 6 år til og med junior 19 år.
 • I 2018-sesongen spiller seniorlaget herre i PostNord-ligaen i 2 div. og Damer senior i 2.div.
 • Klubben har 2 kunstgressbaner og et stort klubbhus i Nissekollen.

 

Nardo FKs visjon: Sammen skal vi skape et større og sterkere felleskap for trygghet og utvikling.

 

Hvilket tilbud får du ved et medlemskap i Nardo FK       

 • Faste treningstider på kunstgressbane som gir spillerne gode treningsmuligheter
 • Mulighet for å delta på cuper og i seriespill
 • Fotballen som sosial arena - positiv fritidssyssel
 • Utviklingsmuligheter som fotballspiller
 • Vi gir trenerne mulighet for å gå på kurs og heve sin fotballkompetanse
 • Vi har et stort og flott klubbhus med garderober mm.
 • Vi har en daglig leder ansatt som gir service til både trenere/lagledere/spillere og foreldre
 • Vi gir ungene våre et flott oppvekstmiljø – og Nissekollen er et samlingspunkt

 

 

Organisering av Nardo FK:

Styret:                           Styret består av styreleder og styremedlemmer som velges på årsmøtet. Styrelederen har det øverste ansvaret i klubben.

                                       Styreleder i Nardo Fotballklubb er Vegard Olsen.

Trenere:                        Hvert lag skal minimum ha to trenere. Disse har ansvaret for alle fotballfaglige aktiviteter. Uttak av lag som skal spille kamp osv.

Lagledere:                    Hvert lag skal ha en lagleder. Vedkommende har ansvaret for påmelding til seriespill og cuper, og skal ha orden på lagslistene.

Foreldrekontakter:      Koordinerer alle dugnadsoppdrag. Videreformidler henvendelser fra foreldre til trenere/lagledere ved behov

 

Medlemsavgift og treningsavgift

Alle medlemmer betaler medlemsavgift og alle spillere betaler i tillegg treningsavgift.

Medlemsavgiften for enkeltmedlemskap ligger på kr 350,- og for familiemedlemskap
kr 750,-

Treningsavgiften har lavest sats for de yngste spillerne og øker med alderen.  


Treningsavgifter gjeldende fra 01.01.2018:

 

Klasser

Alder

Treningsavgift gjeldende f.o.m vår 2020 Faktureres i to deler, vår og høst

Satser under var for år 2019 og nye kommer her i løpet av vinteren 2020

Minigutter/jenter

6 år

 500

Minigutter/jenter

7-8 år

1400

Minigutter/jenter

9–10år

2400

Minigutter/jenter

11-12 år

3200

Smågutter/jenter

13-14 år

4000

Gutter/jenter

15–16 år

5000

Junior/rekrutt

17–19 år

5500/7000

Senior herrer

20+

50 timer dugnad

Senior miljø / 4. div.

20+

2000

Senior damer

20+

2000

Vintertreningsavgiften er kr 800,- for spillere 13 og oppover og kr 500,- for spillere 11-12 år.

Hvis du vil endre fra enkeltmedlemskap til familiemedlemskap eller motsatt, ta kontakt med daglig leder på mail: nardofk@online.no

 

Egenandel på spillertrøyer:

Fra og med 2018 har Nardo FK innført egenandel på kr. 200.- for spillertrøyer for alle lag til og med 14 år.
Spillertrøyen leveres med Nardo FK-logo, Nardo Centeret-logo, Sparebanken-logo + nummer. Drakten er da til odel og eie.
Hvis man i tillegg ønsker navnet sitt på spillertrøyen er det mulig, men må da bekostes av spilleren selv. Dette koster kr. 60.-

Foreldrekontakt/lagleder tar opp bestillinger på vegne av laget og sender dette til Nardo FK som bestiller trøyene. 

 

Frivillig innsats

Klubben drives på basis av frivillig innsats fra foreldrene. Derfor må man som foreldre delta på ulike typer dugnadsarbeid. Det må påregnes ca 10 – 15 timer dugnadsinnsats pr. år pr. spiller. I tillegg kommer andre typer salgsdugnader.
Dette må gjøres for å holde medlemsavgift og treningsavgift så lave som mulig.

 

De vanligste aktivitetene for aldersbestemte lag er fordelt slik i løpet av året:

 

Tidspunkt

Dugnad/aktivitet

Lag

Kostnad pr. spiller

Kommentar

April

Vårdugnad

Alle

 

Klargjøre hus og anlegg til cup og serieåpning

April

Eat Move Sleep Cup

6 -12 år

 

Div. foreldreinnsats
Egen info blir videreformidlet før cupen.

Mai

(uke 19)

Toalettpapir

3 sekker pr. spiller

6-19 år

1200

Kan selges eller brukes selv

Vår

Kioskvakt og tilsynsvakt i Nissekollen

6 -16 år

 

Hvert lag får ansvar for 1 uke hver

September

Nardo FK Lotteri

Alle

600

I klubbhuset

Oktober

Høstdugnad

Alle

 

Forberede anlegget til vinteren

Høst

Kioskvakt og tilsynsvakt i Nissekollen

6 -16 år

 

Hvert lag får ansvar for 1 uke hver

November

Dugnad

Alle

600

Kan selges eller brukes selv

Desember

Juletresalg

6-16 år

 

Div. foreldreinnsats

Hele året

Vedlikehold av klubbhus og bane

Alle

 

Dugnad ved behov

 

 

I tillegg er det noen faste dugnader som er fordelt slik:
 

Senior - 50 timer dugnad pr. år:
Vedlikehold av bane og klubbhus, Salg av Scoringspartner og sesongkort, trenere på barne/ungdomslag og hjelpe til på Eat Move Sleep Cup.       

Rekrutt/Junior:
Klipping av gress rundt klubbhus og anlegg, Salg av billetter ved A-lagets hjemmekamper, hjelpe til på Eat Move Sleep og rigging ifbm juletresalg.
 

Jenter 19/damer:
Ansvar for kiosken ved A-lagets hjemmekamper og hjelpe til på Eat Move Sleep
 

Gutter 13/16:
Rydding av området rundt McDonald på Nidarvoll og rundt NardoCenteret hver vår.

Hver vår sendes det ut et eget informasjonsskriv om de ulike dugnadene som klubben har det aktuelle året, samt litt generell info. Dette kommer fra dugnadsansvarlig i klubben, og blir distribuert via foreldrekontaktene. Det er foreldrekontaktene som koordinerer dugnadsinnsatsen innad i de enkelte lag.

 

Innmelding/utmelding

Styret har vedtatt en tydeligere struktur for inn og utmelding.

Spillere kan meldes ut i perioden fra 1. juli – 15. august, før treningsavgiften for høsten sendes ut, eller fra 1. november til – 1. desember når sesongen er slutt og før ny sesong starter.
Ved utmelding innenfor de oppgitte perioder ovenfor, vil man unngå å måtte betale for ting man ikke bruker/benytter seg av. Ved utmelding utenom disse tidspunktene må både treningsavgift og dugnadsprodukter betales.

 

Spillere som enten melder seg inn eller ut av klubben må sende inn eller levere skjema for dette til daglig leder i klubben. Mailadresse: nardofk@online.no.
Skjemaet finner du på høyresiden når du blar deg til toppen på denne siden.

NARDO FK
POSTBOKS 1632
7430 Nardosletta
Trondheim

 

HEIA NARDO – FOTBAILL É LÆNT

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift