Nardo Fotballklubb

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Administrasjon Navn Telefon E-post
Adm./Styret Vegard Olsen   styreleder@nardofotball.no
Materialforvalter Geir Eriksen 95 98 58 01 gerix@online.no
Økonomi Øystein Forseth   foroys@hotmail.com
Klubbsekretær/Utleie Jonny Gellein   utleie@nardofotball.no/ post@nardofotball.no
       
Styret Navn Telefon E-post
Styreleder Vegard Olsen 988 56 373 styreleder@nardofotball.no
Styremedlem Rolf Sigvart Lea Lein 952 93 166 rolf.s.lein@ntnu.no
Styremedlem Eli Knutsen 988 85 568 eli@nardofotball.no
Styremedlem Daria Kachanovskaia 900 40 668 daria.kachanovskaia@gmail.com
Varamedlem Øystein Forseth 915 66 390 foroys@hotmail.com
Varamedlem Ole Jørgen Johnsen 971 04 049 ojjohnsen@yahoo.no
       
Sportslig Utvalg Navn Telefon E-post
Sportslig Leder Thomas Erikstad 99 89 89 08 erikstadthomas@gmail.com
Treneransvarlig      
Sportslig Barn Maya Brandås 97 65 16 91 maya78@ntebb.no
Sportslig Ungdom Bård Birkelund 90617508  
Dommeransvarlig Hallgeir Lund 93 00 76 66 hallgeir_71@hotmail.com
Hovedtrener A-lag Tormod Bjerkeset jr. 95 07 74 52 tormodjr@hotmail.com
Sportslig Damer Gisle Sand 92 23 96 17 gislsand@online.no
       
Senior Navn Telefon E-post
Hovedtrener Tormod Bjerkeset 95 07 74 52 tormodjr@hotmail.com
Ass.trener Morten Ravlo 99 03 26 25 mortenravlo@gmail.com
Kontaktperson Thomas Erikstad 99 89 89 08 erikstadthomas@gmail.com
       
Rekrutt/G19 Navn Telefon E-post
Hovedtrener Thore Bauge 98 45 97 26  
Trener Sebastian Jessen 40 16 89 86  
Lagleder Vegard Olsen 98 85 63 73  
       
G16 Navn Telefon E-post
Trener Øyvind Løkke Vie    
Trener Gunnar Sigstad 99 30 31 03  
Lagleder Ståle Tømmerås 48 21 75 56 stale.tommeras@gmail.com
       
G14 Navn Telefon E-post
       
Trener Stein Blengsli 92 81 83 10 stein.blengsli@hotmail.no
Keepertrener Heidi Pedersen 40 87 95 27 pedersenheidi80@gmail.com
Lagleder/foreldrekotakt Heidi Ditlefsen 95 90 31 21 heidi.ditlefsen@visma.com
       
       
G13 Navn Telefon E-post
Hovedtrener Stein Blengsli 92 81 83 10 stein.blengsli@hotmail.no
Trener Vegard Sjøvold 93 48 69 00 vegard.sjovold@gmail.com
Trener Hans Petter Nilsen 41 41 83 19 hanspett@yahoo.no
Lagleder Arne Nypan 92 80 05 13 arne.nypan@sb1finans.no
Foreldrekontakt Guro Stene Knardal 48 22 67 99 gurobirgste@gmail.com
       
G12 - G2007 Navn Telefon E-post
Trener Stian Solem 95 87 02 07 stian@aalmo.no
Lagleder Kristin Hofstad 95 87 06 33 hofstad.kristin@gmail.com
Foreldrekontakt bente Matzow Kvithyll 90 72 88 21 bentematzow@yahoo.no
       
G11 - G2008 Navn Telefon E-post
Trener lars Roar Mjøen 90 65 33 40 larsmjoen@gmail.com
Trener Stian Pedersen 90 82 42 26 stianpe1@online.no 
Lagleder Vibeke Indergård 91 71 79 02 nardofk2008@outlook.com
Foreldrekontakt/ Dugnad Hege Elverum Lien 99 60 41 78 nardofk2008@outlook.com
       
       
G10 - G2009 Navn Telefon E-post
Trener Thorkil Kolstad 48 13 21 63 thorkil.kolstad@gmail.com
Trener Ole Jørgen Johnsen 97 10 40 49 ojjohnsen@yahoo.no
Trener Christian Eliassen 95 22 32 03 chr.eliassen@gmail.com
Lagleder Morten Indbryn 98 29 11 48 morten@indbryn.no
Foreldrekontakt Per Ståle Knardal 97 89 18 82 steneknardal@gmail.com
Foreldrekontakt Carstein Jenssen 41 10 71 40 carsteinjensen@gmail.com
       
G9 - G2010 Navn Telefon E-post
Hovedtrener Alexander Hotic Kvernstad 96 23 40 00 alexanderhotickvernstad@gmail.com
Trener Bjørn Tore Stømmen 97 75 36 38 btrs@eie.no
Trener Arild Aspelund 90 84 00 17 arilda@gmail.com
Økonomi Navjeet Gill   Gill.navjeet@yahoo.no
Foreldrekontakt Tonje Osmundsen 98 21 77 58 tonjeo@ntnu.no
       
G08 - G2011 Navn Telefon E-post
Trener Joacim A. Kristiansen   joacim@hotwire.no
Foreldrekontakt Ingunn Selseth Landrø   ingunnselsethlandro@gmail.com
       
G07 - G2012 Navn Telefon E-post
Trener Thorkil Kolstad 48 13 21 63 thorkil.kolstad@gmail.com
Trener Tommy Pettersen 98 00 00 70 epost.tommy@gmail.com
Foreldrekontakt Ole Jørgen Johnsen 97 10 40 49 ojjohnsen@yahoo.no
       
Dame senior / J19 Navn Telefon E-post
Hovedtrener Kristian Vagnild 45 51 74 01  
Trener Geir Eriksen 95 98 58 01 gerix@online.no
Lagleder Gisle Sand 92 23 96 17 gislsand@online.no
Foreldrekontakt Sissel Nevermo 99 15 57 28 sisselne@online.no
Foreldrekontakt Anita Skarstad 48 24 97 15 anisk@statoil.com
Foreldrekontakt Grethe Arntsen 91 10 81 42 grethe.arntsen@bymisjonen
       
J17 Navn Telefon E-post
Hovedtrener Roger Sundal 98 20 97 56 roger.sundal@maintech.no
Trener Jan Arve Øverli 98 48 39 71  
Foreldrekontakt Inge Hjelkrem 97 12 11 01 inge.hjelkrem@online.no
       
       
J14 - J2005 Navn Telefon E-post
Trener Bård Birkelund 90 61 75 08 bardbir@hotmail.com
Trener Thomas Erikstad 99 89 89 08 erikstadthomas@gmail.com
Foreldrekontakt Grethe Rønning 90 05 78 07 grethe.ronning@ntebb.no
       
J13 - J2006 Navn Telefon E-post
Hovedtrener Asle Mæhre 93 04 76 37 asle.maere@gmail.com
Lagleder Merete Husabø 98 25 31 35 merete.husabø@dutyfree.no
Foreldrekontakt karen riis 93 01 22 56 riiskaren@hotmail.com
Hjelpetrener Kjell Inge Stellander 91 67 28 82 kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no
Hjelpetrener Fredrik Lillemyr 90603033 frli18@handelsbanken.no
Hjelpetrener Tom christian Kolstad 99 22 86 63 tom.christian.kolstad@gmail.com
Hjelpetrener Finn Roar Jacobsen 95 11 59 18 finn-roar.jacobsen@betonmast.no
       
J12 - J2007 Navn Telefon E-post
Hovedtrener & lagleder Haldor Samset 99 28 68 54 haldors@gmail.com
Trener Espen berg 93 03 58 74 bergespen@hotmail.com
Trener Daniel Smith 40 72 13 42 skybluesdan@gmail.com
Foreldrekontakt/ Dugnad June Dragsnes 93 28 20 18 june.karlsen.dragsnes@gmail.com 
       
       
J10 - J2009 Navn Telefon E-post
Trener Tommy Pedersen 98 00 00 70 epost.tommy@gmail.com
Trener Kenneth Sjølstad 928 12 591 kenneth.sjolstad@gmail.com
Lagleder Kristian Alne 920 68 128 kristian.alne@gmail.com
Foreldrekontakt/ Dugnad Rolf Sigvart Lea Lein 952 93 166 rolf.s.lein@ntnu.no
       
J08 - J2011 Navn Telefon E-post
Trener Lars Roar Mjøen 906 53 340 larsmjoen@gmail.com
Trener Erik Busch 918 21 628 erik.busch@caverion.com
Trener Stein Inge Suphellen 977 77 490 stesup@online.no
Lagleder Roger Hegglund 913 59 430 roger@resman.no
Dugnadsansvarlig Rolf Sigvart Lea Lein 952 93 166 rolf.s.lein@ntnu.no
       
J07 - J2012      
Trener/ lagkontakt Jon Skogan   barna@skogan.com
       

Finner du feil eller mangler på listen, send en mail til nardofkmedia@outlook.com

NARDO FK
POSTBOKS 1632
7430 Nardosletta
Trondheim

 

HEIA NARDO – FOTBAILL É LÆNT

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift