Nardo Fotballklubb

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Administrasjon Navn Telefon E-post
Adm./Styret
nardofk@online.no
Materialforvalter Geir Eriksen 95 98 58 01 gerix@online.no
Media


Styret Navn Telefon E-post
Styreleder Elin Stensen 91 76 00 54 elin.stensen@trondheim.kommune.no
Styremedlem Arne Rian 98 26 99 64 arne@expoline.no
Styremedlem Heidi Ditlefsen 95 90 31 21 heidi.ditlefsen.78@gmail.com
Nestleder Tore Resell 98 25 17 61 tore.resell@gmail.com
Styremedlem Tor Erik Munkvold 98 25 17 61 tor.erik.munkvold@stfk.no
Varamann Thomas Haugen 45 48 40 86 thomas.haugen@marintek.sintef.no
Sportslig Utvalg Navn Telefon E-post
Sportslig Leder Thomas Erikstad 99 89 89 08 erikstadthomas@gmail.com
Treneransvarlig
Sportslig Barn Maya Brandås 97 65 16 91 maya78@ntebb.no
Sportslig Ungdom
Dommeransvarlig


Hovedtrener A-lag Tormod Bjerkeset jr. 95 07 74 52 tormodjr@hotmail.com
Sportslig Damer Gisle Sand 92 23 96 17 gislsand@online.no
Senior Navn Telefon E-post
Hovedtrener Tormod Bjerkeset 95 07 74 52 tormodjr@hotmail.com
Ass.trener Morten Ravlo 99 03 26 25 mortenravlo@gmail.com
Kontaktperson Thomas Erikstad 99 89 89 08 erikstadthomas@gmail.com
Rekrutt/G19 Navn Telefon E-post
Hovedtrener Thore Bauge 98 45 97 26
Trener Sebastian Jessen 40 16 89 86
Lagleder Vegard Olsen 98 85 63 73
G16 Navn Telefon E-post
Trener Øyvind Løkke Vie
Trener Gunnar Sigstad 99 30 31 03
Lagleder Ståle Tømmerås 48 21 75 56 stale.tommeras@gmail.com
G14 Navn Telefon E-post
Trener Stein Blengsli 92 81 83 10 stein.blengsli@hotmail.no
Keepertrener Heidi Pedersen 40 87 95 27 pedersenheidi80@gmail.com
Lagleder/foreldrekotakt Heidi Ditlefsen 95 90 31 21 heidi.ditlefsen@visma.com
G13 Navn Telefon E-post
Trener Kenneth Sjølstad 90 59 03 11 kenneth.sjolstad@gmail.com
Trener Harald Inge Johnsen 91 51 28 85 harajo@online.no
Trener Tom Hagen 95 29 31 13 tom.hagen@ntnu.no
Lagleder Kjetil Nordahl 99 16 35 17 kjetilnordahl1974@gmail.com
Foreldrekontakt Karen Melhus 41 55 56 85 kamel@statoil.com
Trener Hallgeir Lund 93 00 76 66 hallgeir_71@hotmail.com
G12 Navn Telefon E-post
Hovedtrener Stein Blengsli 92 81 83 10 stein.blengsli@hotmail.no
Trener Erlend Nygård 48 44 34 39 nygarde@hotmail.com
Trener Hans Petter Nilsen 41 41 83 19 hanspett@yahoo.no
Trener Thomas Ofstad 94 14 87 97 thomas.ofstad@no.findus.no
Lagleder Arne Nypan 92 80 05 13 arne.nypan@sb1finans.no
Foreldrekontakt Guro Stene Knardal
G11 Navn Telefon E-post
Trener Stian Solem 95 87 02 07 stian@aalmo.no
Trener Øystein Forseth 91 56 63 90 foroys@hotmail.com
Trener Hallgeir Lund 93 00 76 66 hallgeir_71@hotmail.com
Lagleder Kristin Hofstad 95 87 06 33 hofstad.kristin@gmail.com
Foreldrekontakt Bente Matzow Kvithyll bentematzow@yahoo.no
G10 Navn Telefon E-post
Trener Lars Mjøen 90 65 33 40 lars.mjoen@gmail.com
Trener Stian Pedersen 90 82 42 24 stianp1@online.no
Trener Anne Trøen 95 19 76 92 annetro@gmail.com
Lagleder Gørill Ervik 97 95 57 50 gorill@maxbingo.no
Lagleder Vibeke Indergård 91 71 79 02 vibeke.indergard@gmail.com
G9 Navn Telefon E-post
Trener Thorkil Kolstad 48 13 21 63 thorkil.kolstad@gmail.com
Trener Ole Jørgen Johnsen 97 10 40 49 ojjohnsen@yahoo.no
Trener Christian Eliassen 95 22 32 03 chr.eliassen@gmail.com
Lagleder Morten Indbryn morten@indbryn.no
G8 Navn Telefon E-post
Trener Alexander Hotic Kvernstad alexanderhotickvernstad@gmail.com
Lagleder Tonje Osmundsen tonjeo@svt.ntnu.no
G7 Navn Telefon E-post
Trener Tommy Pettersen pettersen55(ætt)hotmail.com
Trener Joacim A. Kristiansen joacim(ætt)hotwire.no
Trener Marius Reitan Stenvik
marius.stenvik(ætt)hotmail.com
Lagleder Nina Hopmo ninahj(ætt)live.no
Foreldrekontakt Ingunn Selseth Landrø ingunnselsethlandro(ætt)gmail.com
Dame senior/J19 Navn Telefon Epost
Hovedtrener Kristian Vagnild 45 51 74 01
Trener Geir Eriksen 95 98 58 01 gerix@online.no
Lagleder Gisle Sand 92 23 96 17 gislsand@online.no
Foreldrekontakt Sissel Nevermo 99 15 57 28 sisselne@online.no
Foreldrekontakt Anita Skarstad 48 24 97 15 anisk@statoil.com
Foreldrekontakt Grethe Arntsen 91 10 81 42 grethe.arntsen@bymisjonen
J17 Navn Telefon Epost
Hovedtrener Fredrik Tømte 99 15 73 40 fredrik.7@hotmail.com
Lagleder Bjørn Bjøru 48 08 30 22 b-bjoeru@online.no
Ass.lagleder Geir Broum 95 13 60 86 geir.broum@gmail.com
J15 Navn Telefon Epost
Hovedtrener Roger Sundal 98 20 97 56 roger.sundal@maintech.no
Trener Bjørn Erlandsen 91 76 00 98 berland2@online.no
Trener Jan Arve Øverli 98 48 39 71
Foreldrekontakt Inge Hjelkrem 97 12 11 01 inge.hjelkrem@online.no
J13 Navn Telefon Epost
Trener Bård Birkelund 90 61 75 08 bardbir@hotmail.com
Trener Thomas Erikstad 99 89 89 08 erikstadthomas@gmail.com
Foreldrekontakt Grethe Rønning 90 05 78 07 grethe.ronning@ntebb.no
J12 Navn Telefon Epost
Trener Asle Mæhre 93 04 76 37 asle.maehre@gmail.com
Lagleder Merete Husabø 98 25 31 35 merete.husabo@travelvalue.no
Foreldrekontakt Karen Riis 93 01 22 56 riskaren@hotmail.com
J11 Navn Telefon Epost
Hovedtrener Haldor Samset 99 28 68 54 haldors@gmail.com
Trener Espen Berg 93 03 58 74 bergespen@hotmail.com
Trener Daniel Smith 40 72 13 42 skybluesdan@gmail.com
Trener Monica Jensen 92 22 65 23 monige71@hotmail.com
J9 Navn Telefon Epost
Trener Tommy Pedersen 98 00 00 70 tommy@pedersen.tf
Lagleder Kristian Alne kristian.alne@gmail.com
Foreldrekontakt Rolf Sigvart Lein 91 15 32 17 rolf.s.lein@ntnu.no

Finner du feil eller mangler på listen, send en mail til nardofkmedia@outlook.com

NARDO FK
POSTBOKS 1632
7430 Nardosletta
Trondheim

 

HEIA NARDO – FOTBAILL É LÆNT

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift