NARDO FOTBALLKLUBB SØKER SPORTSLIG LEDER!

Nardo FK søker sportslig leder med snarlig tiltredelse!

Nardo FK er en bydelsklubb med ca 650 medlemmer og ca 400 aktive spillere.
Vi har tradisjon for gode lags- og utviklingsmiljø på ungdomslagene og en veldig sterk barnefotballgruppe
Seniorlagene på både herre og damesiden spiller i det som er definert som Toppfotball på nivå 3 i Norge.

Ansvarsområder:
Koordinere all fotballfaglig virksomhet i klubben og at denne drives i henhold til klubbens økonomiske og sportslige retningslinjer.
Ansvar for at de retningslinjene som er beskrevet i sportslig plan følges av trenere og lagledere.
Kalle inn til jevnlige møter i sportslig utvalg. (4-6 pr år)
Være klubbens talsmann i sportslige saker i samråd med treneransvarlig.

Sportslig leder rapporterer til styret og møter i styret med tale-rett.

Kompetansekrav:
Skal minimum ha trener C-lisens (helst B-lisens eller høyere) og minimum FLK1.
Vi søker en lagsspiller med gode samarbeidsevner som er pålitelig og initiativrik. Riktig person kan få store påvirkningsmuligheter i veien videre for Nardo FK og vil være en synlig og sentral person i klubben.

Deltidsstilling ca.20%

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Kort søknad og CV sendes: nardofk@online.no

Kontaktpersoner:
Styreleder Elin Stensen 917 60 054
Daglig leder Sten Stensrud 922 16 122

Facebook

Støtt oss!

Lytt til Nardosangen

HER

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift