Innkalling til ekstraordinært årsmøte 20.12.2018 kl 19:00

Styret i Nardo FK kaller inn til ekstraordinært årsmøte 20.12.18 kl 19:00 i klubbhuset.

For å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i Nardo FK minst en måned, være over 15 år og ha betalt medlemskontigent.


Vi tar sikte på å få presentert regnskap for tredje kvartal i årsmøte.


Innstillingen fra styret er endelig og spørsmål knyttet til innstillingen kan taes opp på årsmøte.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift