INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Styret i Nardo FK innkaller til ordinært årsmøte: Torsdag 28.02.19 kl 19:00.

ÅRSMØTE 2019

Nardo logo

NARDO FOTBALLKLUBB

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Nardo Fotballklubb. Foreløpig saksliste for årsmøte er vedlagt.

Årsmøte avholdes Torsdag 28.02.19 kl. 19:00 på klubbhuset til Nardo FK, Fiolsvingen 1, Trondheim.

Saker som et medlem ønsker skal bli tatt opp på årsmøte, må sendes styret innen 14.02.19. Sakene sendes på epost til: nardofk@online.no .

Endelig saksliste og saksdokumenter inklusive valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte. Dette legges ut på klubbens hjemmeside www.nardofk.no.    

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha betalt kontingenten.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen Styret.

 

 

 

FORELØPIG SAKSLISTE

 

1

        Åpning av styreleder

2

       Valg av møteleder

3

       Valg av referent og to til å underskrive protokoll

4

      Godkjenning av innkalling og saksliste

5

      Årsberetning 2018

6

      Årsregnskap 2018

7

      Budsjett 2019

8

      Valg

9

      Eventuelt


 

Facebook

Støtt oss!

Lytt til Nardosangen

HER

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift