Kjære medlemmer og støttespillere

Det har nå gått en drøy måned siden Årsmøtet 2019, og nytt styre ble valgt. Det har vært en hektisk periode.

Det nye styret har jobbet med å få oversikt over økonomi og den daglige driften.

Vi er ikke helt i mål ennå, men det aller meste av tilganger og rettigheter til systemer er på plass. Heldigvis er det stor entusiasme blant dere foreldre, lagledere, trenere og andre medlemmer, og det er godt å vite at det sportslige er godt ivaretatt; fra bredde til topp. En grunnleggende suksessfaktor er innsatsen som er lagt ned for å holde banen åpen i vinter, og at garderobene ryddes og ordnes av dere som hver dag stiller opp i Nissekollen. Uten denne frivilligheten stopper klubben opp. Takk til dere alle!

Styret har som mål, jevnlig å informere om status og planer som legges. Dette vil skje via ulike kanaler, bl.a. på hjemmesidene, via mail og i Facebook, så følg medJ.

Signert årsprotokollpapirer blir lagt ut på hjemmesidene snarlig. For ordens skyld, så består det nye styret av følgende personer:

Vegard Olsen, styreleder
Eli Knutsen, styremedlem
Daria Kachanovskaia, styremedlem
Stein-Roger Arnøy, styremedlem
Øystein Forseth, vara
Ole Jørgen Johnsen, vara

På vegne av Styret
Vegard OlsenJ

Facebook

Støtt oss!

Lytt til Nardosangen

HER

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift