Ekstraordinært årsmøte

21.10.19 kl 19:00 i klubbhuset.

Styret i Nardo FK kaller inn til ekstraordinært årsmøte 21.10.19 kl 19:00 i klubbhuset.

Agenda:

1. Valg av møteleder
2. Val av referent og to til å underskrive protokoll
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Låneopptak i Sparebank 1 Midt Norge:

Lånets størrelse er på 600.000,- og skal nedbetales på 5 år. Lånet skal gå til refinansiering av kortsiktig gjeld i klubben.
Styret ber årsmøtet om tilslutning til dette. Lånet er en del av det vedtatte budsjettet for 2019, og behovet ble således også
belyst i ordinært årsmøte i februar i år.

Alle er velkommen til møtet, men for å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i Nardo FK minst en måned,
være over 15 år og ha betalt medlemskontingent.

 

Etter ekstraordinært årsmøte avholdes et medlemsmøte der følgende saker er tema:

1. Status økonomi og generell drift av klubben.
2. Nardo FK som kvalitetsklubb
3. Organisering av klubben i 2020
4. Styrets vurderingskriterier rundt videre drift av A-lag i 2.div i 2020
5. Eventuelt. Alle kan ta opp saker som ønskes diskutert.

 

Vi appellerer til at flere møter opp på slike møter! Klubben er inne i et svært vanskelig driftsår, og vi trenger større
oppslutning inn mot å komme tilbake til en godt organisert klubb. Vi trenger gode innspill og diskusjoner om hvordan
vi skal løse ting. Vel møtt!

Facebook

Støtt oss!

Lytt til Nardosangen

HER

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift